Xiaomi 無線吸塵器 G20 Lite 濾芯套裝
Xiaomi 無線吸塵器 G20 Lite 濾芯套裝

NT$ 295

Xiaomi 智慧門鈴 3S
Xiaomi 智慧門鈴 3S

NT$ 1,695

Xiaomi 電磁爐 Lite
Xiaomi 電磁爐 Lite

NT$ 1,195

Xiaomi 室外攝影機 BW300
Xiaomi 室外攝影機 BW300

NT$ 1,495

Xiaomi 掃拖機器人 X20+ 白色
Xiaomi 掃拖機器人 X20+ 白色

NT$ 11,995 NT$ 12,995

Xiaomi 無線吸塵器 G20 Lite
Xiaomi 無線吸塵器 G20 Lite

NT$ 2,495

Xiaomi 室外攝影機 CW300
Xiaomi 室外攝影機 CW300

NT$ 1,195

Xiaomi 智慧攝影機 C500 Pro
Xiaomi 智慧攝影機 C500 Pro

NT$ 1,395

Xiaomi 掃拖機器人 X20 拖布
Xiaomi 掃拖機器人 X20 拖布

NT$ 205

Xiaomi 掃拖機器人 X20 主刷罩
Xiaomi 掃拖機器人 X20 主刷罩

NT$ 195

Xiaomi 掃拖機器人 X20
Xiaomi 掃拖機器人 X20

NT$ 8,995 NT$ 9,995

Xiaomi 室外攝影機 CW400
Xiaomi 室外攝影機 CW400

NT$ 1,295

Xiaomi 智慧氣炸鍋 6.5L 黑色
Xiaomi 智慧氣炸鍋 6.5L 黑色

NT$ 2,695 NT$ 2,995

Xiaomi 室外攝影機 AW300
Xiaomi 室外攝影機 AW300

NT$ 995

Xiaomi 無線吸塵器 G10 Plus 電池
Xiaomi 無線吸塵器 G10 Plus 電池

NT$ 2,195

Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus 電池
Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus 電池

NT$ 2,095

Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus/G10 Plus 濾芯套裝
Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus/G10 Plus 濾芯套裝

NT$ 245 NT$ 265

Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus
Xiaomi 無線吸塵器 G9 Plus

NT$ 4,695 NT$ 5,495

Xiaomi 智慧插座 2
Xiaomi 智慧插座 2

NT$ 265

Xiaomi 無線吸塵器 G10 Plus
Xiaomi 無線吸塵器 G10 Plus

NT$ 5,995 NT$ 7,495

Xiaomi 智慧攝影機 C400
Xiaomi 智慧攝影機 C400

NT$ 1,095 NT$ 1,295

Xiaomi 掃拖機器人 S10+ 拖布
Xiaomi 掃拖機器人 S10+ 拖布

NT$ 195 NT$ 245 暫時缺貨

Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 滾刷
Xiaomi 高溫無線洗地機 W10 Ultra 滾刷

NT$ 695

Xiaomi 掃拖機器人 S10 拖布
Xiaomi 掃拖機器人 S10 拖布

NT$ 195 NT$ 245 暫時缺貨